Berättelse

Framtiden ÄR ljus

För faktiskt, när man ser statistiskt på hur det står till med mänskligheten, visar siffrorna att det blir bättre och bättre.Visste du t ex att:

 • 50 % av världens befolkning led av undernäring 1945. Nu är det ca 10 %.
 • endast 50 % av världens folk hade en förbättrad vattenkvalité så sent som 1980 och nu har hela 90 % tillgång till bra vatten.
 • mänsklighetens medellivslängd var 30 år 1850 och 2010 över 70 år.
 • 1820 levde 90 % av jordens innevånare i extrem fattigdom och nu endast 10 %.
 • nästan 90 % var analfabeter 1820 och nu ca. 15 %.
 • ozonlagrets gigantiska hål över Antarktis håller sakta på att återhämta sig.
 • mängden oljeutsläpp har minska drastiskt.
 • algblomning i floder och sjöar är på tillbakagång.
 • skövling av skogar har upphört i de rika länderna, och skogar börjar komma tillbaka i utvecklingsländerna.
 • teknologiska framsteg ger nya möjligheter att producera och transportera på ett mer miljövänligt sätt.
 • antal krig och väpnade konflikter har minskat och antalet döda är, trots alla rubriker, en bråkdel mot gångna tiders antal omkomna .

Alla denna information kommer från boken ”Framsteg – tio skäl att se fram emot framtiden” av Johan Norberg som skärskådat hårda fakta från institutioner som FN, Världsbanken och Världshälsoorganisationen. Mänskligheten har helt enkelt gjort större framsteg under de senaste 100 åren än våra första 100 000 år på jorden, enligt Johan Norberg.

Varför tror vi då att det är så illa? 
Skälen är nog många. Ett är att vi har reportrar världen runt som ger aktuella bilder av det som sker just nu. Vem visste på 1200-talet att vid de mongoliska invasionerna miste 40 miljoner livet? Ett annat skäl är nolltolerans. Vi accepterar inte längre terror, mord, våld, miljöförstöring, arbetslöshet och fattigdom. Trots att världen ser så mycket bättre ut idag är vår önskan total frid och fred på hela jorden.

Ytterligare ett skäl är sensationsskriverier. Det som händer plötsligt och oväntat får stora rubriker. Varje journalist borde istället fundera på om den här artikeln, nyhetsinslaget eller rubriken tillför mänskligheten någon nytta. Visst, vi ska inte gå omedvetna omkring i livet, men vi måste balansera det negativa massmediala bruset. Det skadar oss och vår tro på framtiden. Naturligtvis kan vi inte heller slappna av med situationen som den är idag. Mycket finns kvar att göra. Stort och smått. Vi är inte framme än, men vi har verkligen gjort framsteg. En dag kommer alla barn få mat, kärlek, hälsovård och utbildning i en fredlig miljö.

Ett varmt och stort tack till dem som på olika sätt arbetar för en ännu bättre värld!

Print Friendly, PDF & Email
Boka Graham Foundation Orchestra