Mångfaldsfestival

Intresseanmälan: Mångfaldsfestival 2017

Den 9-10 maj 2012 arrangerade The Tällberg Foundation i partnerskap med Sigtuna kommun ett möte ”Nya vägar och nya handslag” där politiker, opinionsbildare, skolledare och företagsledare diskuterade framgångsrik samhällsutveckling och hur vi tillsammans bygger Sverige. På kvällen den 9 maj anordnades en Tällbergkonsert på Steninge Stallet: Svenska Berättelser.

På konferensen kom man fram till att Sigtuna kommuns största utmaning de kommande 20 åren vill handla om att utveckla kommunens ”karaktär” och ”unika identitet”. Doktorand i idéhistoria vid Uppsala universitet, Petter Hellström, höll ett anförande kring svensk identitet i ett historiskt perspektiv med betoning på den internationella inflytande.

George Graham Foundations målsättning är att medverka i detta arbetet tillsammans med föreningslivet, organisationer, samfund, företag och myndigheter i Sigtuna med omnejd. George Graham Foundation i dialog med Kultur och Fritid i Sigtuna planerar Mångfaldsfestival, där vi alla tillsammans har en fest och firar den breda svenska mångfalden i Sigtuna, den 21 oktober 2017 på Kulturumteatern.

Vi ser fram emot att så många som möjligt från förenings- och kulturliv kan delta. Det kan vara allt från ett enkelt musikprogram eller ett större musikarrangemang, ett kulturprogram, en berättelse, uppläsning av dikt och poesi, en teaterföreställning, en workshopspresentation, film, dans, något som visar Sigtunas rika kulturarv – och som berikar vårt liv.

För att få en första översikt över intresset, ber vi att du anmäler er förening/organisations bidrag, så snart som möjligt och innan 7 juni.

George Graham Foundation och Kultur och Fritid hoppas att Mångfaldsfestival kan bli ett årligt evenemang där vi firar vår rika identitet och att vi alla tillsammans kommer närmare varandra och känner att Sigtuna är en kommun rik med mycket medmänsklighet, glädje och värme.

Anmäl förening till Mångfaldsfestival 2017
Print Friendly, PDF & Email
Boka Graham Foundation Orchestra