Workshop: Hitta styrkorna

John Steinberg

Workshopledare: John Steinberg, pedagog och författare

Workshoppen är gratis.

Intresseanmälan workshop

Kom och bidra till samhällets utveckling genom att utnyttja dina styrkor, förmågor och talanger. Via en serie seminarier berättar John Steinberg hur man synliggör styrkor med en Styrkestjärna. Skapa gemensamma projekt utifrån dina intressen som kan skapa glädje för grannskapet Valsta. 

■ Tisdagar 15.00 – 16.30

■ Tillfällen: Enligt överenskommelse

■ Plats: Mimers Café, Valsta Centrum

■ Förkunskaper: en önskan om att hitta sina inre styrkor.

Kontakta John eller andra handledare.

Hämta dokument
Print Friendly, PDF & Email