Workshop: Mångkultur dans

Helena Gunnarsson

Workshopledare: Helena Gunnarsson, danspedagog

Workshoppen är gratis.

Intresseanmälan workshop

Kom och visa det som glädjer dig med mångkultur dans! Genom dansen medvetandegör och förtydligar vi vårt kroppsspråk. Ett globalt språk som låter oss kommunicera med varandra där andra språk sätter gränser. Skapa gemensamma dansprojekt som kan skapa glädje för grannskapet Valsta. 

■ Torsdagar 15.00

■ Tillfällen: Enligt överenskommelse

■ Plats: Mimers Café, Valsta Centrum

■ Förkunskaper: intresse av dans

Kontakta Helena eller andra handledare.

Dansa för mångfalden

Att dansa är ett behov – eller t.o.m en instinkt. När musik spelar får vi alla svårt att förbli oberörda och stå stilla. Alla blir gladare, känner större gemenskap samt blir mer lyhörda för varandra när vi dansar ihop.

Forskare kan idag bevisa att vår hjärna utvecklas positivt av dans. Hälsa, minne, kunskapsinhämtning och empati förbättras.

Att dansa är att använda och utveckla kroppsspråket – ett universellt språk som alla kan behärska och som låter oss kommunicera bortom gränser och etnicitet.

Hösten 2019 vill Sigtuna Dansskola, i samarbete med George Graham Foundation (GGF), starta en dansgrupp för att hylla och dela mångfalden i Sigtuna Kommun genom dans från olika länder. Dansgruppen är till för alla som vill dansa och dela sina erfarenheter av dans från sitt hemland.

Målgrupp: ALLA är välkomna! Då dansen ”talar” för sig själv är nyanlända extra välkomna

Syfte: Att inkludera alla samt hylla mångfalden. Att kontinuerligt (varje vecka) få känna glädjen och styrkan i att få dansa ihop och öka känslan av gemenskap och tillhörighet. Att få stärka sin egen identitet i ett nytt sammanhang. I ”dela-med-sig” moment kommer vi även kunna lära oss om danser från andra länder av varandra.

Vinster:

  • Ökat välbefinnande och livsglädje
  • Ökad känsla av gemenskap
  • Vara en del av ett större samt positivt sammanhang
  • Stärka den egna identiteten
  • På sikt – förbättrad fysisk och psykisk hälsa
  • Få komma ihåg och dela danser från det egna landet
  • Berikad danskultur i Sigtuna Kommun
  • Förbättrad varseblivning (närvaro) och bättre kroppsuppfattning

Vi dansar för att känna glädje och gemenskap! Andra kommuner i Sverige har startat liknande dansprojekt och man kan se att välmående och känslan av tillhörighet generellt ökat bland invandrare och nyanlända.

Handlingsplan: Vi träffas och dansar 1-2 gånger per vecka á 70 minuter per klass. En termin är 15 veckor totalt. Gruppen bör vara minst 8 deltagare, max 25 (beroende på lokal).

Budget: En termin á 15 klasser (1 gång i veckan) kräver en budget på 15 000 kr plus moms En termin á 30 klasser (2 ggr per vecka) kräver en budget på 27 000 kr plus moms En termin á 45 klasser (3 ggr per vecka) kräver en budget på 40 500 kr plus moms

Lokal: Valstaskolans lokaler finns tillgänglig (gratis i nuläget) för att starta och bedriva en dansgrupp hösten 2019.

Målgrupper vi vill nå: 1 grupp för utlandsfödda mellan 20-40 år 1 grupp för utlandsfödda mellan 40-60 år 1 grupp för utlandsfödda seniorer (+60) i samarbete med föreningen GGG.

Vid frågor vänligen kontakta: Helena Gunnarsson, ägare, instruktör och koreograf, Sigtuna Dansskola, styrelsemedlem
i George Graham Foundation.

Telefon: 070-586 64 34 E-post: info@sigtunadansskola.se eller helena@ggfsweden.org

Hemsida: sigtunadansskola.se eller ggfsweden.org

Hämta dokument
Print Friendly, PDF & Email