Vad vi gör

Mångkulturdagen – en av UNESCOS världsdagar

Världsdagen för kulturell mångfald och utveckling är en dag som UNESCO sätter på kartan 21 maj varje år. George Graham Foundation markerar självsagt dagen tillsammans med er.

Dela-med-dig-Workshops skapar nya möjligheter

Dela-med-dig-workshops är till för dig att ta fram dina intressen med andra och etablerar projekt som gagnar dig själv, gruppen och samhället. Gärna i ditt grannskap.

Aktiviteter måndagskvällar

Onlinemöten måndagar kl. 20.00 – 21.00. Vi lär känna varandra. Berätta om dina intressen och talanger och vad kan vi göra tillsammans? Länk till Google Meet onlinemöte.

Graham Foundation Orchestra

Ett av Stockholmsregionens mest professionella storband står till grund för en mångfaldsshow med världsartister. Vi spelar även efter traditionella önskemål till ditt evenemang. Mer information.

Mångfaldsfestival för trivsel och glädje

Mångfaldsfestival blir årets slutevent där samtliga föreningar, workshops och studentarbete visar upp sina satsningsområden från varje grannskap och närområden inom kommunen.

Radioprogram “Trivsel i mångfald”

Lyssna på radioprogrammet “Trivsel i mångfald” som finns på avegenkraft.com, en nationell webbradiotjänst. Programmet sänds fredagar kl. 11.00 – 12.00 från och med mars.

Lite om oss

0
Mångfaldsevents
0
Antal Dela-med-dig-workshops
0
Vår styrelse
0
Engagerade

Våra styrkor och ledstjärnor

George Graham Foundation är en inkluderande ideell förening i Sigtuna som har som mål att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att etablera hälsofrämjande livsmönster för trivsel i mångfald. Vi har engagerad tusentals på våra mångfaldsfestivaler, mångkulturdagar och dela-med-dig-workshops där stora saker kan hända. Vi söker ständigt samarbete med föreningar och organisationer som vill delta i processen att öka trivsel i mångfald. Vi ser individen och förankrar individens talanger och resurser till olika samhällsnyttiga projekt, oberoende av ursprungsland.
Engagemang:
Mångfald:
Kreativitet:
Samarbeten:
Kunnighet:

Mångfald berikar

Två hus
Musik - Väst möter Öst

Våra partners

Vår styrelse

John Steinberg

John Steinberg

John Steinberg, fil dr i pedagogik, författare till ett 50-tal böcker om pedagogik, inlärning, skolutveckling, värderingar, ledarskap och kommunikation. Han arbetar som föreläsare och fortbildare inom skolan, näringslivet och offentlig förvaltning. Hans ledstjärna är empowerment – att få andra att inse att de kan påverka sig själv och andra.

Print Friendly, PDF & Email
DJ Maytan

DJ Maytan

DJ Maytan är professionell musiker inom olika kulturutvecklingsprojekt såsom större turnéer och festivaler knutet till kulturlivet och skolan. Han har deltagit aktivt med samhällsfrågor sedan 1970-talet. DJ Maytan arbetar med föreningar och organisationer kring mångfaldsfrågor och inkluderande aktiviteter och är upphovsman till begreppet “trivsel i mångfald”.

Print Friendly, PDF & Email
Harald Indgul

Harald Karlsen

Harald är engagerad i samhällsdialogen via olika föreningar och organisationer. Speciellt är han intresserad av grannskapsutveckling, mångkulturfrågor och ungdomars engagemang i grannskapsutvecklingsprojekt. Han studerar geografi på Uppsala universitet och tar fram grannskapskartor, samt att han utforskar grannskapsmodeller för morgondagens samhälle.

Print Friendly, PDF & Email
Mångfald logotyper George Graham Foundation
Print Friendly, PDF & Email