George Graham Foundation – Grundinformation

George Graham (1937-2011) var en av världens främsta trumpetare, tillika orkesterledare och filantrop. Läs mer om George Graham. George Graham Foundation bygger på George Grahams livsfilosofi. 

Vi ser individens förmågor och talanger som en katalysator för trivsel i mångfald

Vårt fokus är att se individen (oberoende vilket land man kommer från eller vilka förutsättningar eller bakgrund man har). Vi ser gärna på individens intressen, därefter ser vi på engagemang och passioner. Vad som är viktigt för oss är att ta tillvara på deltagarnas engagemang som gagnar dem själva och samhället. Framför allt bidrar det till att etablera trivsel i mångfald. Dessutom, något magiskt händer när en människa ser en annan människa. Till exempel: George Graham själv var svårt alkoholiserad som tonåring. Han blev sedd av en främmande person som insåg hans stora förmågor, kort sagt: efter två år var han på väg att bli en av världens bästa trumpetare som spelade i stora filmer. 

Dr. Petter Hellström, idéhistoriker har dokumenterat den svenska identitetens utveckling under de senaste tusen åren, i tillägg betonar han at den alltid varit en internationell identitet, med andra ord en identitet som historiskt välkomnat bra idéer och som tog tillvara på kompetenser från hela världen i en tradition av humanitär hållning. Petter Hellströms broschyr Var börjar Sverige? är speciellt  lämplig för skolor, studiecirklar etc. och finns under fliken ‘dokument‘.

Individen skapar engagemang med andra i grannskapet

George Graham Foundation betonar hur viktigt det är att se individen och dess talanger, något som betyder att när vi utgår ifrån intressen och engagemang ställer vi fyra viktiga frågor inför varje insats vi gör:

  • vem är du?
  • vad kan du?
  • vad vill du?
  • vad kan vi göra tillsammans?

Vi eftersträvar att etablera projekt anpassad efter deltagarnas kapaciteter och intressen för att skapa trivsel i mångfald. Ett interessant perspektiv:  det finns ett arabiskt ord, “insaf“, som översätts till rättvisa. “Insaf” betyder att “se det goda i andra och prisa det”, och det är grunden för vårt arbete.

Genom att se det goda i varandra och etablera projekt där dessa färdigheter kommer fram, bidrar vi till att skapa ett tryggare och glädjefylld samhälle. Som exempel erbjuder George Graham Foundation dela-med-dig-workshops där deltagarna tar fram sina intressen och engagemang tillsammans med andra, som så småningom kan berika större events som Mångfaldsfestival och Mångkulturella dagen

Bli medlem och arbeta tillsammans med oss i ditt grannskap

Du som är intresserad i att samverka med oss för ökat välbefinnande och glädje välkomnar vi dig som medlem. Framför allt, genom att tillvarata dina intressen och ditt engagemang  genom medlemskapet bidrar du till ett berikande samhälle.

George Graham Foundation är en ideell kulturförening som är politiskt och religiöst oberoende, och vi jobbar för mål som inkluderar alla.

Tillsammans deltar vi i samhällsdialogen med intresserade från  kommuner, organisationer och individer för att skapa möten mellan människor från olika kulturer och olika samhällssektorer. Det betyder att med alla nyckelaktörer skapar vi en starkare gemensam identitet.

Mångfaldsfestival – en berikande kickoff i ditt grannskap

George Graham Foundation erbjuder alla att fira, i en större sammanhang, med en Mångfaldsfestival och en Mångkulturdag, den befintliga berikande mångfalden. Därför ska du titta på sidorna om Mångfaldsfestival och Mångkulturdagen för att upptäcka hur du och/eller din förening/intresse grupp kan delta och dela-med-dig av dina engagemang och intressen i en större sammanhang.

Under hela året erbjuder vi gratis dela-med-dig workshops i olika ämnen där du får möjlighet att dela dina intressen och passioner med människor från andra kulturer. För exempel kan du delta i våra större aktiviteter.  Våga dela med dig för att berika dig själv, andra och samhället. Vi har topp erfarna ledare som tar fram dina brinnande intressen för trivsel i mångfald. Läs mer om dela-med-dig-workshops.

Anmäl intressen till: workshops@ggfsweden.org

George Graham Foundation driver Graham Foundation Orchestra, i grunden ett storband med de bästa musikerna från Stockholm och Uppsala.

Varför inkluderar vi ett storband i mångfaldsarbetet?

Under sina musikaliska resor, som medverkande i symfoniorkester, små grupper och storband, upplevde George Graham att storbandet var den minsta besättningen som erbjöd den största berikande möjligheten. Han upplevde vidare att jazzens syfte är att uttrycka glädje – något som accepteras av världens folk. Därför lägger storbandet grunden för en stor berikande upplevelse där alla världens folk finner sitt hem.

Print Friendly, PDF & Email
Barbro funderar ...