Boka Graham Foundation Orchestra storband, jazzorkester

Integritetspolicy

Integritetspolicy George Graham Foundation

Uppgifter vi sparar och hur länge

George Graham Foundation, org.nr 802508-0840, Ormbergsvägen 8, 193 35 Sigtuna, är en ideell förening med säte i Sigtuna och arrangerar Mångfaldsfestival samt är engagerad i grannskapsprocesser.

George Graham Foundation har tre huvudsakliga verksamhetsområden: att förvalta George Grahams (1937–2011) unika notbibliotek med jazzmusik från 60-talet och framöver, att erbjuda stipendier för unga musiker och att delta i samhällsdialogen för trivsel i mångfald.

Integritetspolicyn gäller för våra webbsidor och även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi kan samla in, använda, spara, lämna ut och skydda dina personuppgifter

Vi kan spara uppgifter från webbesökare och personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av webbesöks- och personuppgifter på samtycke.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta, men är inte begränsad till:

  • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
  • personnummer;
  • olika typer av demografisk information;
  • information om preferenser och intressen baserat på användning av George Graham Foundations webbplatser;
  • användarnamn och lösenord till våra tjänster;
  • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser, tävlingar eller erbjudanden, m.m.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina person-uppgifter när som helst genom att kontakta personuppgifts-ansvarig.

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på George Graham Foundations webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår Data Protection Manager eller Kundservice på nedan kontaktuppgifter.

Namn: Harald Indgul (personuppgiftsansvarig)
Telefon: 073-641 56 00
E-post: harald.indgul@ggfsweden.org

George Graham Foundation (personuppgiftsansvarig)
Organisationsnummer: 802508-0840
Ormbergsvägen 8, 193 35 Sigtuna

Print Friendly, PDF & Email
Musik som exempel på trivsel i mångfald