Boka Graham Foundation Orchestra storband, jazzorkester

Medlemmars erfarenheter

DJ Maytan

DJ är född i Reno, Nevada, USA och uppväxt i en multikulturell social miljö. I skolan var hans bästa vänner svarta, ursprungsbefolkningen (indianer) och kineser. Som ung lärde DJ sig att bli nyfiken på andras kultur och betraktelsesätt. Han etablerade ett synsätt att alla har intressen, förmågor, kapaciteter oberoende var på jorden de är födda – som genom träning och utbildning kan gagna dem själva och samhället.

Rasismen är ett stort problem i USA och DJ Maytan deltog ofta i inkluderande projekt redan som universitetsstuderande. Som musiker var han alltid intresserad av musik och kulturliv från olika kulturer och DJ har rest till flera länder för att lära sig mer – t.ex. till Indien för att jobba med Ravi Shankar. DJ var med på inspelningar i Hollywood där musiker från olika världsdelar deltog. Varje projekt var unik med varierande slags musik och olika instrument.

Till Sverige kom DJ Maytan 1970 som inbjuden artist. Han blev uppmanad att bygga upp musiklinjen i Karlstad där flera duktiga musiker utbildades: t.ex. Nils Landgren, jazztrombonist. Han var även med att bygga upp Musikhögskolan i Piteå där de även inbjöd resurser från zigenare (romer) och samer. DJ uppmuntrade och hjälpte samerna att åter respektera sin kultur och att även etablera juridiskt sitt kulturliv. Tillsammans med sameledarna etablerades då sex stiftelser/råd i Sameland (de historiska samiska bosättningsområden) som inkluderade norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Samerna valde ofta DJ Maytan att representera  dem vid internationella FN-organisationers WCIP – World Council of Indigenous Peoples möten.

Åren 1995 – 2000 jobbade DJ Maytan under Muhammad Yunus i ett mikrofinansieringsprojekt i Bangladesh och Afrika. DJ Maytan var en liason mellan Ericsson och Muhammad Yunus (han fick Nobel Peace Prize för sina satsningar att lyfte miljoner över fattigdomsgränsen).

DJ Maytan har samverkat med flera internationella organisationer mest under FN som delvis arbetade med att öka medvetenheten hos företagare att arbeta med hållbara projekt och ta socialt ansvar för sina insatser – corporate responsibility for increased global security, peace, healthy environment and happiness.

Sedan flyktingarna kommit till Sverige har DJ Maytan arbetat som tolk och även via SFI för att hjälpa till att identifiera talanger, intressen, färdigheter och att hjälpa dem att känna sig nyttig av att vara här.

Han har varit med flera stadsprojekt för att bemötta gängproblematik. I de städer han har bott har DJ Maytan alltid gett stöd åt stadens eller grannskapens processer för att öka trivsel. Ett exempel var en stad med ett stort problem: det fanns över 400 gäng som bråkade med varann och förstörde mycket. Tillsammans med stadsledningen, polisen och gängledarna etablerades projekt – såsom att bygga tillflyktsläger för hemlösa och flyktingar.

DJ Maytan bevakar över 100 projekt i olika världsdelar för hur man bemöter mångfald – de projekt som lyckas har en sak gemensam – de tar tillvara deltagarnas individuella förmågor, intressen, engagemang med mera och definierar projekt som utnyttjar dessa förmågor.

Harald Indgul

Harald är fött i Kristiansund, Norge 1969. Han deltog i musiklivet som ungdom och spelade i trombon och baryton/euphonium i tre musikorkester som en duktig amatör på 80-90-talet. Han var redan som tonåring intresserad i de stora samhällsutmaningarna och engagerade sig sedan i slutet av 80-talet med grannskapsprojekt och föreningsaktiviteter.

Han kom till Sverige 1993 och under ett par år i Sveg arbetade han med föreningar för att skapa mötesplatser och möjligheter för dialog. Harald kom till Sollentuna 1995 och fortsatte sitt engagemang, bland annat med regelbundna föreningsmöten i Sollentuna och Storstockholm.

Harald har medverkat på flera regionala konferenser, sommarskolor och evenemang i Storstockholm kring mångfaldsfrågor, integrationsarbete och grannskapsutveckling.

Harald brinner för grannskapsutveckling och utforskar metoder och strategier för att engagera fyra aktörer (grannskapen, kommun och statliga myndigheter, skolorna och civilsamhället och företag). Det är många frågor kring grannskapsprocesser, t.ex. hur man mobiliserar ungdomar i grannskapen, hur man koordinerar insatserna från de fyra aktörerna i grannskapen och tillsammans via regelbundna reflektionsmöten i grannskapen förstår processerna och de sociala krafter som påverkar alla i grannskapen.

Hans engagemang sträcker sig över ett stort område, som affärsrådgivning för startups, marknadsföring, försäljning, IT-rådgivning, teknisk support, webbproduktion och inspiratör i projektsammanhang. Harald komponerar även egna låtar för bland annat blåsmusik på beställning och han spelar keyboard, flöjt och xaphoon (pocket sax).

Luis Palma Aguirre
Hidden content
Barbro Borud
Hidden content
Bijan Safai
Hidden content

Medlemmars meriter

Print Friendly, PDF & Email
Bli vår sponsor för trivsel i mångfald