Grannskap

George Graham Foundation arbetar för glädje och välbefinnande i interkulturella grannskap. Vi ser grannskapsutveckling som en naturlig process där speciellt ungdomar bemyndigas att ta ledarskap i grannskapen. Något som är speciellt viktigt är att få till samarbeten mellan skolor, kommunen och grannskapen – där alla ses som medarbetare i ett gemensamt arbete – att skapa en bättre värld.

Just nu är vi några få eldsjälar runt om i Sverige som undersöker olika modeller för grannskapsutveckling och förhållningssätt. Vi vill hitta sätt och metoder för att skapa trivsamma grannskap och närområden. Vi utgår från sunt förnuft och nyfikenhet.

Vilka grannskapsprocesser finns?

I dag är är det få som förstår grannskapsprocesserna, vilka sociala krafter som påverkar – speciellt ungdomarna – och vad är grannskapsutveckling egentligen.

Det är många frågor att besvara: vad är grannskap? Är det det samma som mitt närområde? Hur stort är grannskapet – mina närmaste grannar eller sträcker det sig många kilometer runt mig? Vem bor i grannskapet? Hur ser det ut: demografi, dialog, relationer, konst, kultur, musik? Hur kan civilsamhället hjälpa till i grannskapet?

Vi föreslår att grannskapen börjar en första process där de utgår från meningsfulla samtal, några grannar till sammans, till att börja med studiecirklar och hitta lämpligt studiematerial för att förstå grannskapens värdegrund. Det är då lämpligt att kontakta studieförbund som kan erbjuda kurser och prata med kommunens kultur- och fritidsnämnden eller plan- och trafiknämnden för att se hur ni vill gå fram.

Ungdomarna måste speciellt bjudas in att ta på sig en roll som ledare i grannskapet. Även de yngre ungdomarna får vara med. Här kommer då ett samarbete mellan skolor, kommunen och grannskapen in.

Skolprojekt i grannskapet eftersöks

I skolornas läroplan står det att eleverna ska göra sig kända i grannskapen, de ska utforska grannskapet och dokumentera vad de hittar. Detta är en utmaning på flera fronter – då skolorna inte har tid att återrapportera vad ungdomarna har hittat för spännande saker – samt att grannskapen aldrig får någon återkoppling på elevarbetet.

Vi förespråkar därför att kommunens medarbetare, tillsammans med skolorna och grannskapet inser värdet av att samverka aktiviteterna på grannskapsnivå där ungdomarna får i uppdrag att bjuda in till och arrangera grannskapsmöten (reflektionsmöten) där grannskapet reflekterar kring de processer, utmaningar och framgångar man haft senaste månader. Detta måste vara att möte utan kritik – där man lyssnar på varandra, är nyfikna och engagerade. Efter reflektionen planerar grannskapet för kommande tre månader. Och man har en kampanj på några veckor där hela grannskapet är engagerad i att nå målen.

Grannskapsutveckling för alla

Detta är ett helt nytt förhållningssätt till grannskapsutveckling – där alla är medarbetare. Alla som bor i grannskapet tar reda på vad är grannskapets egentliga behov, vilka processer som finns, vilka sociala krafter som påverkar allas liv. Ungdomarna får i uppdrag att studera grannskapet ingående och var tredje månad samlas man till reflektionsmöten.

Bli grannskapsambassadör!

Vi tror att det finns tusentals grannskap runt om i Sverige – men de är just nu okända och ej etablerade. Därför söker vi dig som kan tänka dig att bli en aktiv grannskapsambassadör och medarbetare för just ditt grannskap – vart det nu är i Sverige. Tillsammans bildar vi en gräsrotrörelse som kan skapa en helt ny dynamik i Sveriges grannskap.

Kontakta George Graham Foundation, info@ggfsweden.org om du vill vara med att studera närmare med oss de förutsättningar som finns i grannskapsarbetet.

Läs mer om grannskapsutveckling och tankar om grannskap på grannskap.nu

Grannskap


Kärlek i grannskapet

Olika åsikter berikar och inspirerar

Människor med en annan kultur, religion eller åsikter kommer i ökande grad att flytta in i ditt grannskap och ”störa” din dröm om lugn och ro eller utmana ditt trossystem […]

Print Friendly, PDF & Email

Eldsjälar i grannskapen

Du är en eldsjäl (antingen du vet det eller inte) vare sig du är ung eller gammal, kommer från en fattig familj eller har har en god stabil ekonomi.  Du […]

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Dela-med-dig-Workshops för dig som vill engagera dig i ditt grannskap