Boka Graham Foundation Orchestra storband, jazzorkester

DJ har ordet

Min morfarsfar immigrerade från Sverige till USA 1876. Han bidrog till att bygga upp amerikanska samhället utifrån förnuftiga svenska värderingar som visade stor respekt för naturen, jordbruk, familjband, ärlighet, lojalitet, högsta möjlig kvalité i allt, guds vilja, hårt arbete i tjänande till andra och livets glädje m.m. Detta gjorde han i samspel med människor från olika kulturer med i stort sett samma värderingar. Dessa värderingar och livets syn präglade vår familjeliv och min uppväxt i USA med fokus på att bli bland de bästa i allt jag prövade.

Som 18-årig fick jag möjlighet att träffa George Graham i professionell orkestersammanhang och kände att han mer än någon annan förstärkte och utvecklade mina värderingar och hjälpte mig att hitta fokus på vidare utveckling. Första träffen finns dokumenterad under George Grahams berättelser likaså en presentation av George Graham.

George Graham uppskattade stort olika slags musik och kunde syftet med var och en. ‘Musiken är till för att förhärliga’, sade han. ‘Var medveten om vad musiken förhärligar.’ George fick uppdrag att spela i många stora sammanhang där hans förhärligande kom till användning i full skala. Hans trumpetspel blev genom filmer och ljudinspelningar den mest känd trumpetklang i hela världen. Av allt musik han spelade, i alla sammanhang, gillade han storbandsjazz bäst. Han berättade att jazz kom till från ett förtryckt hjärta för att kunna uttrycka den stora glädje av att vara nära sin skapare. Storbandsbesättning därtill möjliggör en ofantlig bredd i tonfärg och uttrycker nyanser. Denna upplevelse kunde inte de andra aktörerna dämpa. Det var denna uttryck som fick segla obehindrad genom ens förtryckta liv. Musik som kommer från ett förtryckt hjärta är oftast ren och hel hjärtlig. Det finns en kvalité i livet i denna musik som inte går att förklara lätt. Det har med förbindelsen mellan skaparen och den skapade att göra. Kanske den starkaste kraft i hela världen. Denna musikupplevelse ger oftast en känsla av en bärande själv-värdighet som bygger grunden till ens identitet. Med denna förstärkta identitet kan man bygga vidare meningsfullt på sitt sociala deltagande. Denna äkta musik har kraften att sammanföra olika hjärtan till en äkta upplevelse av samhörighet.

George tog till sig denna upplevelse och förstärkte den om och om igen. De musiker som spelade med honom kunde ej annat än att drunkna i upplevelsen. En av hans stora mål var att stödja att värdig musik skapades då musiker och åhörarna kunde uppleva en stark känsla av samhörighet på en högre nivå. Andra mål inkluderade att sätta sig i sociala frågor och ingå debatter. Hans mål var alltid att delta i gemensamma processor då lösningar/synsätt söktes så att alla kunna trivas med varann – lösningar/synsätt som gjorde alla glada. Han gillade inte att vissa lösningar var till fördel för en del till bekostnad för andra.

Tillåt nu en reflektion över en musikers orientering: en musiker har en huvudfråga – vad är de viktiga parametrar på musiken man spelar, klarar man det, och kan man anpassa spelat tillsammans med andra musiker? Som musiker bryr man sig inte om andra musikers ålder, kön, kulturella bakgrund, ras, utbildning, erfarenhet, mm. Det enda som betyder något är om man kan göra anpassbar musik tillsammans NU. Att spela anpassat innebär att man lyssnar till varann och strävar efter en gemensam upplevelse eller tolkning för att kunna presentera en enig upplevelse för åhörarna. Musikerna som lyssnar till varann och kommer överens i anpassning trivs med varann. Inom dessa ramar blir musiker inspirerad av varann och oanade förmågor kommer fram för att kunna framställa den bästa musik tillsammans. Historiskt-mässigt musiker från alla världens hörn som får tillfälle att spela med varann upplever denna gemensam strävan. Man hittar varandras styrkor i en anpassande process som förhöjer upplevelsen för alla. Musiker genom tidsålder har alltid erbjudet tanken – tänk om vi alla kunna spela en låt tillsammans – då skulle vi uppleva en stark enighet som kunde frigöra oanade energi för allas välbefinnande och glädje. Visst – i de situationer då musiker från olika bakgrunder och all-sång musicerar får man uppleva denna starka enhet. Min förhoppning är att musik kommer mer till användning för att stärka den gemensamma upplevelse och för att frigöra positiv energi som förstärker välbefinnande och glädje.

Under Georges högtid i USA fick jag en möjlighet att återvända till Sverige (familjens rötter återvänder till Sverige) – så jag är en återvänd svensk. Jag kunde känna igen mig genom de värderingar jag upplevde under uppväxten. Underbart att dessa fanns kvar. Från min uppväxt kunde jag uppskatta ännu mer detaljer i svensk identiteten som gjorde mig stolt över att vara svensk. Även om det var en del av min uppväxt så upplevde jag ännu mer i Sverige att man var trygg i sin egen identitet även till den grad att man kunde vara äkta nyfiken på människor från andra kulturer och tar till sig värdiga kompletterande uppskattningar på livets syn. Denna blandning med folk från olika kulturer gjorde att mina perspektiv fick andra uppskattnings dimensioner inför olika vanor, syn och inställningar. Jag är oerhört tacksam att i Sverige får man umgås med människor från olika kulturer som berikar ens eget liv, syn och inställningar. Desto mer jag får känna flera människor desto mer får jag uppleva skapelsens olika finesser. Jag upplever att svenskidentitet är inte avskiljande från andra kulturer – den är välkomnande för att kunna berika livet – en värdering som är värdig att beskyddas och förstärkas. Petter Hellström, doktorand i idé historia, Uppsala Universitet, förstärker bilden på svenskidentitet som en internationell identitet. Hans broschyr – Var börjar Sverige? – lämpad för studiecirklar och skolan finns som pdf under fliken ‘dokument‘.

Nu efter allt för många år har mina vänner från olika kulturer och jag bestämt oss för att bilda George Graham Foundation för att organisationsmässigt delta i samhällets framåtskridande bland annat i nuvarande sociala uppmaningar. Eftersom vi har fått George Grahams önskningar, resurser och livs exempel känns det naturligt att fortsätta i hans spår. Vi har bestämt oss för att fokusera på att stödja satsningar på välbefinnande och glädje delvis genom aktiviteter som stödjer samhällsdialoger och som gärna utnyttjar Georges notbibliotek som speglar äkta glädje och välbefinnande. Exempel på hans musik finns under Musik/ljudfiler. Genom hans musik kan alla känna sig värdiga och välkommen i en upplevelse av samhörighet.

Print Friendly, PDF & Email
Barbro funderar ...