George Graham - för trivsel i mångfald
Introduktion Samhällsdialog

George Graham Foundations mål är trivsel i mångfald

George Graham (1937-2011) var en av världens främsta trumpetare, tillika orkesterledare och filantrop. Läs mer om George Graham. Vi ser individens förmågor och talanger som en katalysator för trivsel i mångfald Vårt fokus är att se individen (oberoende vilket land man kommer från eller vilka förutsättningar eller bakgrund man har). Vi ser gärna på individens […]