Workshop: Kvinnor utan gränser

Denna workshop för kvinnor utan gränser inbjuder samtliga kvinnor som vill diskutera sin situation och behov tillsammans. Vi vill ta fram dina förmågor och intressen för att eventuellt etablera projekt som gagnar deltagarna och samhället i närområdet och i grannskapet.


Intresseanmälan workshop
Print Friendly, PDF & Email
Bli vår sponsor för trivsel i mångfald