Introduktion Samhällsdialog

George Graham Foundation

George Graham (1937-2011), en av världens främsta trumpetare, orkesterledare och filantrop. Läs mer om George Graham.

George Graham Foundation driver Graham Foundation Orchestra, i grunden ett storband med de bästa musikerna från Stockholm och Uppsala.

Just nu erbjuder George Graham Foundation i Sigtuna alla att fira, i en större sammanhang, med en Mångfaldsfestival under hösten och en Mångkulturdag under våren, den befintliga berikande mångfalden. Titta på sidorna om Mångfaldsfestival och Mångkulturdagen för att upptäcka hur du och din förening/intresse grupp kan delta och dela-med-dig av dina intressen och passioner i större sammanhang.

Under hela året håller vi gratis dela-med-dig workshops i olika ämnen där du får möjlighet att dela dina intressen och passioner med människor från andra kulturer som kan få delta i våra större aktiviteter. Välj de ämnen du brinner för och våga dela med dig för att berika dig själv, andra och samhället. Vi har topp erfarna ledare som tar fram dina brinnande intressen.

Anmäl intressen till: workshops@ggfsweden.org

Vårt fokus är att se individen (oberoende vilket land man kommer från, vilka förutsättningar eller bakgrund man har). Vi ser individens intressen, engagemang och passioner och skapar projekt där deras engagemang gagnar dem själva och samhället. 

Petter Hellström, doktorand i idéhistoria på Uppsala Universitet har dokumenterat den svenska identitetens utveckling under de senaste 1000 åren. Han betonar att den alltid varit en internationell identitet – en identitet som historiskt välkomnat bra idéer och tagit tillvara kompetenser från hela världen i en tradition av humanitär hållning. Petter Hellströms broschyr, Var börjar Sverige?, lämplig för skolor, studiecirklar, mfl finns under fliken ‘dokument‘.

George Graham Foundation är unika på att se individen och dess talanger, intressen och engagemang. Inför samtliga satsningar ställer vi frågorna:

  • vem är du?
  • vad kan du?
  • vad vill du?
  • vad kan vi göra tillsammans?

Det vill säga att vi alltid eftersträvar att etablera projekt anpassad efter deltagarnas kapaciteter och intressen. Det finns ett arabiskt ord “insaf” som översätts till rättvisa. “Insaf” betyder att “se det goda i andra och prisa det”.

Genom att se det goda i varandra och etablera projekt där dessa färdigheter kommer fram, bidrar vi till att skapa ett tryggare och glädjefylld samhälle.

Vi välkomnar alla som är intresserade av att verka för ökat välbefinnande och glädje att bli medlemmar. Ditt intresse och ditt engagemang kommer genom medlemskapet att kunna bidra till ett meningsfullare samhälle.

George Graham Foundation, en ideell kulturförening, är politiskt och religiöst oberoende och vi jobbar för “inklusivitet”.

Vi deltar i dialogen med intresserade från kommuner, organisationer och individer för att skapa möten mellan människor från olika kulturer och olika samhällssektorer. Tillsammans med allt flera nyckelaktörer skapar vi en starkare gemensam identitet.

Print Friendly, PDF & Email