Samhällsdialog

George Graham Foundation

George Graham (1937-2011), en av världens främsta trumpetare, orkesterledare och filantrop.

George Graham Foundation har tagit initiativ till Mångfaldsfestival och andra aktiviteter.  Vi har startat en dialog med intresserade i kommuner, organisationer och individer för att skapa möten mellan människor från olika kulturer och olika samhällssektorer. Tillsammans med allt flera nyckelaktörer skapar vi en starkare gemensam identitet.

Vårt fokus är att se individen (oberoende vilket land man kommer från, vilka förutsättningar eller bakgrund man har). Vi ser individens intressen, engagemang och passioner och skapar projekt där deras engagemang gagnar dem själva och samhället. 

Petter Hellström, doktorand i idéhistoria på Uppsala Universitet har dokumenterat den svenska identitetens utveckling under de senaste 1000 åren. Han betonar att den alltid varit en internationell identitet – en identitet som historiskt välkomnat bra idéer och tagit tillvara kompetenser från hela världen i en tradition av humanitär hållning. Petter Hellströms broschyr, Var börjar Sverige?, lämplig för skolor, studiecirklar, mfl finns under fliken ‘dokument‘.

George Graham Foundation är unika på att se individen och dess talanger, intressen och engagemang. Inför samtliga satsningar ställer vi frågorna:

  • vem är du?
  • vad kan du?
  • vad vill du?
  • vad kan vi göra tillsammans?

Det vill säga att vi alltid eftersträvar att etablera projekt anpassad efter deltagarnas kapaciteter och intressen. Det finns ett arabiskt ord “insaf” som översätts till rättvisa. “Insaf” betyder att “se det goda i andra och prisa det”.

Genom att se det goda i varandra och etablera projekt där dessa färdigheter kommer fram, bidrar vi till att skapa ett tryggare och glädjefylld samhälle.

Vi välkomnar alla som är intresserade av att verka för ökat välbefinnande och glädje att bli medlemmar. Ditt intresse och ditt engagemang kommer genom medlemskapet att kunna bidra till ett meningsfullare samhälle.

George Graham Foundation, en ideell kulturförening, är politiskt och religiöst oberoende och vi jobbar för inklusivitet.

Print Friendly, PDF & Email