Boka Graham Foundation Orchestra storband, jazzorkester

Mentorskap, coaching och co-coaching

Mentorskap, coaching och co-coaching

Mentorskap coaching och co-coaching.En praktisk handbok.

Moderna företag och organisationer behöver medarbetare som är goda problemlösare. I det interna utvecklings-och fortbildningsarbete kommer metoder för mentorskap och coaching allt flitigare till användning.

Order Now!
Om boken

I denna bok finns inte bara goda principer och praktiska råd för mentorskap i klassiska en-och-en situationer. Här finns även exempel på “inre mentorskap”, mentorskap och coaching “på stående fot” och mentorskap som en del av arbetsplatsträffar och konferenser.

Dessutom introduceras verktyget “co-coaching” – en enkel och kostnadseffektiv metod för medarbetare att uppmuntra varandra och bearbeta sina olika utmaningar i arbetslivet.

Alla metoder i boken bygger på en jordnära teori och modell för s.k. aktiva värderingar. Författren, John Steinberg, är fil dr och författare till 48 böcker och 30 e-böcker om ledarskap, mentorskap, kommunikation och pedagogik. Hans drivkraft är att skapa lärande organisationer.

Print Friendly, PDF & Email
Dela-med-dig-Workshops för dig som vill engagera dig i ditt grannskap
Details
Author:
ISBN: 9789188049285
Order Now
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."