Boka Graham Foundation Orchestra storband, jazzorkester

Olika åsikter berikar och inspirerar

Människor med en annan kultur, religion eller åsikter kommer i ökande grad att flytta in i ditt grannskap och ”störa” din dröm om lugn och ro eller utmana ditt trossystem etc. Du kommer att se att din världsbild utvidgas, förändras och förnyas. Men det är en process, och den är både individuell och kollektiv.

Föreningslivet, civila samhället tillsammans med skolor, kommunala och statliga myndigheter kommer att integrera sina ansträngningar för att kartlägga grannskap runt om i Sverige. Du kommer kanske att finna dig mitt i en process(som inte är startat än) där du blir intervjuat av ungdomar och andra som vill hjälpa till. Du kanske inte behöver hjälp eller inte ens vill hjälpa till. Så kan det vara.

Oavsett – din inställning till livet, till världen och till grannskapet är mycket värdefulla. Du önskas härmed välkommen in i en ny värld – där nya tankesätt möts och där nya idéer som varslar om en ny tid för mänskligheten presenteras för dig och dina grannar.
En tid där människan är viktig, och bara du vet vem du är, vad du kan, vad du vill – och hur vi kan jobba tillsammans.

Med en välkomnande inställning möter du nu de första grannskapsbyggarna med vänlighet, respekt, nyfikenhet och ett öppet sinne. Du kommer att få äran av att vara bland de första få i Sverige som tar del av de många möjligheterna som nu ges dig och grannskapet.

En ny värld kommer inte av sig själv. Det krävs många deltagare – med många åsikter – som kan uppfattas att de sticker åt alla håll. Och det kommer att vara en övergångsfas där olika åsikter kan skapa utmaningar – innan grannskapsprocesserna börjar att förstås.

Vad kan du göra för ditt grannskap? Eller bättre: vad är grannskapets behov?

Kontakta info@ggfsweden.org om du vill medverka och få mer information om grannskapsutveckling. Vi behöver din hjälp.

Läs mer om grannskapsutveckling och tankar om grannskap på grannskap.nu

Grannskap

Print Friendly, PDF & Email
Bli vår sponsor för trivsel i mångfald