Workshops skapar engagemang

Dela-med-dig-workshops, där du och dina vänner i workshoppen engagerar er i grannskapslivet. Tillsammans kan vi bilda en berikande situation för att våra kunskaper och erfarenheter kommer till nytta.

Det handlar emellertid inte enbart om att studera tillsammans och hålla kunskapen inom gruppen. Du får möjligheten att dela med dig i grannskapet, i ditt närområde. Det låter enkelt och idealistiskt. Men är det möjligt?

Det är absolut möjligt. Och nödvändigt för ett trivsamt samhälle. Genom att er erfarenhet och kunskap kommer grannskapet tillgodo skapas engagemang och det mobiliserar deltagarna och andra som ser sig som medarbetare för att öka trivsel i grannskapet.

Ditt engagemang stödjer tanken – tänka globalt, handla lokalt. Då blir det realistiskt att ni tillsammans ökar trivseln bland era medmänniskor på er hemort.

Anmälan-Dela-med-dig-Workshops

George Graham Foundation samarbetar med Valsta Utveckling, ABF, Sigtuna kommun: barn- och ungdomsförvaltningen, kultur- och fritid, Brottsförebyggande rådet, Initiatives of Change, Hela Sverige ska leva, SE Forum m.m.

Om du har andra intressen, talanger eller färdigheter som kan berika ditt grannskap, ditt närområde och dina medmänniskor, som skapar trivsel och glädje kan du anmäla det till workshops@ggfsweden.org.

Din medverkan i en workshop är anonymt. Ingen, förutom deltagarna i din workshop kommer att känna till att du deltar. Du bestämmer själv över hur du vill medverka. Alla deltar, utifrån sina egna förutsättningar, för att öka glädje och meningsfull kommunikation med andra.

Print Friendly, PDF & Email
Barbro funderar ...